Dự báo thời tiết Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 20 ngày tới


Lượng mưa Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 20 ngày tới

Thời tiết Quận Hai Bà Trưng

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:08

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7 km

wind

Gió

6.17 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hai Bà Trưng