Dự báo thời tiết Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

20°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
1.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Quận Hai Bà Trưng

sương mờ

21°

sương mờ

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

5 km

wind

Gió

3.6 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hai Bà Trưng