Dự báo thời tiết Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
5.85 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
5.89 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Liêm

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

Thấp/Cao

22°

/

40°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.27 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Liêm