Dự báo thời tiết Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:45 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

20°/15°

temperature
Sáng/tối

12°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:45 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:46 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:47 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:47 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:48 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:48 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

16°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Liêm

bầu trời quang đãng

12°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:45

Thấp/Cao

12°

/

22°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.25 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Liêm