Dự báo thời tiết Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:38 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:39 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Liêm

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:36

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.6 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

5.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Liêm