Dự báo thời tiết Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

20°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Liêm

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

22°

độ ẩm

Độ ẩm

90%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.17 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Liêm