Dự báo thời tiết Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.7°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.5%
 • Lượng mưa
  0.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.3°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.3°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:49
T3 07/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.6%
 • Lượng mưa
  0.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84%
 • Lượng mưa
  3.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  3.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.5%
 • Lượng mưa
  1.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Liêm

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:49

Thấp/Cao

19°

/

24°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.34 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Liêm