Thời tiết Thành Phố Hà Giang - Hà Giang theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

88%

T5 22/02
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.06 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.1

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.74

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.84

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.86

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.29

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

88%

T6 23/02
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

9.597 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

8.56 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.38

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.39

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.35

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.16

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

7.626 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Hà Giang

bầu trời quang đãng

21°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hà Giang