Dự báo thời tiết Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
1.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hà Giang

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/17:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.54 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hà Giang