Dự báo thời tiết Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:11 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:11 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:11 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:12 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:12 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:13 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:15 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:16 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

27°/17°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:17 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hà Giang

mây rải rác

21°

mây rải rác

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:02/18:11

Thấp/Cao

20°

/

37°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.27 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0.53

Bình minh / Hoàng hôn

6:02 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hà Giang