Dự báo thời tiết Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.5°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.9%
 • Lượng mưa
  2.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.5°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:37/17:51
T4 08/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.7%
 • Lượng mưa
  8.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.2°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.5°/25.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76%
 • Lượng mưa
  6.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/20.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.9%
 • Lượng mưa
  3.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/20.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:52
T7 11/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.2%
 • Lượng mưa
  2.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/20.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hà Giang

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:37/17:51

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

7.566 km

Gió

0.9 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:37 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hà Giang