Dự báo thời tiết Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.1%
 • Lượng mưa
  4.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:48
T2 02/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:47
T3 03/10
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52%
 • Lượng mưa
  1.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:46
T4 04/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27%
 • Lượng mưa
  0.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/17:45
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.4%
 • Lượng mưa
  1.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/17:44

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hà Giang

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/17:48

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hà Giang