Thời tiết Huyện Quang Bình - Hà Giang theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.18

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.82

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.34

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

73%

CN 21/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.29

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.15

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.3

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.93

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.71

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.03

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.63

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.7

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.01 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.29 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

97%

T2 22/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quang Bình - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quang Bình

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.76

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quang Bình