Dự báo thời tiết Huyện Quang Bình - Hà Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:15 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:16 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quang Bình - Hà Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quang Bình - Hà Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Quang Bình

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:14

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quang Bình