Dự báo thời tiết Huyện Quang Bình - Hà Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:56 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:55 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:54 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:53 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:52 pm

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:51 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:50 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:49 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:48 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:47 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quang Bình - Hà Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quang Bình - Hà Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Quang Bình

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:56

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.55 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

1.82

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quang Bình