Dự báo thời tiết Huyện Quang Bình - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.2°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.9%
 • Lượng mưa
  3.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/19.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/20.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.1%
 • Lượng mưa
  5.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.5°/20.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/25.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.8%
 • Lượng mưa
  5.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:52
T7 11/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.1°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.3%
 • Lượng mưa
  2.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:53
CN 12/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.7°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.4%
 • Lượng mưa
  0.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/19.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quang Bình - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quang Bình - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quang Bình

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:36/17:51

Thấp/Cao

19°

/

21°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

7.14

Bình minh / Hoàng hôn

6:36 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quang Bình