Dự báo thời tiết Huyện Quang Bình - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.8%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:54
T3 26/09
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.7%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:53
T4 27/09
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.8%
 • Lượng mưa
  3.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:52
T5 28/09
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.9%
 • Lượng mưa
  7.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:51
T6 29/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.3%
 • Lượng mưa
  4.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quang Bình - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quang Bình - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quang Bình

bầu trời quang đãng

22°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:54

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quang Bình