Dự báo thời tiết Huyện Quang Bình - Hà Giang 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.9%
 • Lượng mưa
  2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/20.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.9°/20.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:37/17:51
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.3°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.8%
 • Lượng mưa
  7.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/20.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.7°/20.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.1°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76%
 • Lượng mưa
  4.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/20.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.7°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quang Bình - Hà Giang 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quang Bình - Hà Giang 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Quang Bình

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:37/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:37 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quang Bình