Dự báo thời tiết Huyện Mèo Vạc - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:47
T3 03/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.8%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:46
T4 04/10
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.8%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/17:45
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.7%
 • Lượng mưa
  3.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/17:44
T6 06/10
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  13.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/17:43

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mèo Vạc - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mèo Vạc - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mèo Vạc

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/17:47

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

9.35

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mèo Vạc