Dự báo thời tiết Huyện Mèo Vạc - Hà Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

15°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mèo Vạc - Hà Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mèo Vạc - Hà Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Mèo Vạc

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:37/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

7.566 km

wind

Gió

0.9 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:37 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mèo Vạc