Thời tiết Huyện Mèo Vạc - Hà Giang theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

3.495 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.91

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.24

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.03 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

98%

CN 19/05
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.1 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.565 km

UV

1.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.26

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

2.966 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.061 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.885 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.119 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

99%

T2 20/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.488 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.434 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.531 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

4.381 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

2.244 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

5.11 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mèo Vạc - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mèo Vạc

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

3.495 km

Gió

0.83 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mèo Vạc