Dự báo thời tiết Huyện Mèo Vạc - Hà Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:11 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:11 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:11 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:12 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:12 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:13 pm

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:15 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:16 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:17 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mèo Vạc - Hà Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mèo Vạc - Hà Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Mèo Vạc

bầu trời quang đãng

37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

06:02/18:11

Thấp/Cao

19°

/

37°

Độ ẩm

19%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.3 km/h

Điểm ngưng

UV

2.11

Bình minh / Hoàng hôn

6:02 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mèo Vạc