Thời tiết Thị xã An Khê - Gia Lai theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

94%

T7 01/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.21

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.77

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.62

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.53

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.2

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.68

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.87

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.65

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

92%

CN 02/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.28

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.91

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.83

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.74

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.46

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.81

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.38

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.39

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã An Khê - Gia Lai trong 12h tới

Thời tiết Thị xã An Khê

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã An Khê