Dự báo thời tiết Thị xã An Khê - Gia Lai 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:57 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:57 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:00 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã An Khê - Gia Lai 30 ngày tới


Lượng mưa Thị xã An Khê - Gia Lai 30 ngày tới

Thời tiết Thị xã An Khê

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:57

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.95 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã An Khê