Dự báo thời tiết Thị xã An Khê - Gia Lai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:00 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã An Khê - Gia Lai 20 ngày tới


Lượng mưa Thị xã An Khê - Gia Lai 20 ngày tới

Thời tiết Thị xã An Khê

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:58

Thấp/Cao

20°

/

36°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.74 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã An Khê