Dự báo thời tiết Thị xã An Khê - Gia Lai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã An Khê - Gia Lai 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã An Khê - Gia Lai 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã An Khê

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:12/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

44%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.1 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

10.75

Bình minh / Hoàng hôn

6:12 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã An Khê