Dự báo thời tiết Huyện Kông Chro - Gia Lai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
4.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
4.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kông Chro - Gia Lai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kông Chro - Gia Lai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Kông Chro

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

81%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.13 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kông Chro