Dự báo thời tiết Huyện Kông Chro - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  8.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:43
CN 24/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  12.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:42
T2 25/09
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  24.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:41
T3 26/09
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  4.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:41
T4 27/09
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  9.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kông Chro - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kông Chro - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kông Chro

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:43

Thấp/Cao

21°

/

29°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

6.19

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kông Chro