Dự báo thời tiết Huyện Kông Chro - Gia Lai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kông Chro - Gia Lai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kông Chro - Gia Lai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Kông Chro

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:13

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.51 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kông Chro