Dự báo thời tiết Huyện Kông Chro - Gia Lai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:29 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:29 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:27 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:26 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:26 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:25 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:25 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:24 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kông Chro - Gia Lai 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Kông Chro - Gia Lai 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Kông Chro

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:36

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.95 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

6.82

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kông Chro