Dự báo thời tiết Huyện Đăk Đoa - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.6°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/37.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:57
T6 24/03
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/35.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:58
T7 25/03
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/38.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/36.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:58
CN 26/03
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.7%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/37.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58
T2 27/03
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.3%
 • Lượng mưa
  5.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đăk Đoa - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đăk Đoa - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đăk Đoa

mây rải rác

38°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:57

Thấp/Cao

22°

/

38°

Độ ẩm

17%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.23 km/h

Điểm ngưng

UV

5.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đăk Đoa