Thời tiết Huyện Đăk Đoa - Gia Lai theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

99%

T3 26/09
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

3.844 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.44

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.05

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.64

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.3

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.167 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

97%

T4 27/09
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đăk Đoa - Gia Lai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đăk Đoa

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đăk Đoa