Dự báo thời tiết Huyện Đăk Đoa - Gia Lai 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.2%
 • Lượng mưa
  1.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:58
T6 31/03
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.9%
 • Lượng mưa
  1.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:58
T7 01/04
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.5%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đăk Đoa - Gia Lai 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đăk Đoa - Gia Lai 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Đăk Đoa

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đăk Đoa