Dự báo thời tiết Huyện Đăk Đoa - Gia Lai 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đăk Đoa - Gia Lai 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đăk Đoa - Gia Lai 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Đăk Đoa

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

11.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đăk Đoa