Dự báo thời tiết Huyện Chư Pưh - Gia Lai 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.5%
 • Lượng mưa
  3.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.2%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44%
 • Lượng mưa
  0.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Pưh - Gia Lai 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chư Pưh - Gia Lai 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Chư Pưh

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Pưh