Dự báo thời tiết Huyện Chư Pưh - Gia Lai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Pưh - Gia Lai 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Chư Pưh - Gia Lai 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Chư Pưh

mưa vừa

21°

mưa vừa

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:58

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.34 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Pưh