Dự báo thời tiết Huyện Chư Pưh - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  9.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:36
T3 03/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  6.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T4 04/10
mưa cường độ nặng
27°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  18.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T5 05/10
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  7.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:34
T6 06/10
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.3%
 • Lượng mưa
  4.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:33

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Pưh - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chư Pưh - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Chư Pưh

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:36

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

6.82

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Pưh