Dự báo thời tiết Huyện Chư Pưh - Gia Lai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Pưh - Gia Lai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chư Pưh - Gia Lai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Chư Pưh

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

65%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.95 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

1.84

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Pưh