Dự báo thời tiết Huyện Trảng Bom - Đồng Nai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trảng Bom - Đồng Nai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trảng Bom - Đồng Nai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Trảng Bom

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:16/17:55

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

67%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.7 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:16 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trảng Bom