Dự báo thời tiết Huyện Trảng Bom - Đồng Nai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.3°/38.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.7%
 • Lượng mưa
  3.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.3°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.8%
 • Lượng mưa
  4.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.1%
 • Lượng mưa
  8.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.1%
 • Lượng mưa
  7.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.7%
 • Lượng mưa
  13.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trảng Bom - Đồng Nai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trảng Bom - Đồng Nai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Trảng Bom

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trảng Bom