Dự báo thời tiết Huyện Trảng Bom - Đồng Nai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:36 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:35 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:35 pm

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:34 pm

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:34 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:33 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:33 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:33 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trảng Bom - Đồng Nai 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Trảng Bom - Đồng Nai 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Trảng Bom

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:43

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.41 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trảng Bom