Dự báo thời tiết Huyện Trảng Bom - Đồng Nai 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:03 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trảng Bom - Đồng Nai 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Trảng Bom - Đồng Nai 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Trảng Bom

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:03

Thấp/Cao

24°

/

38°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.68 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

2.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trảng Bom