Dự báo thời tiết Huyện Đăk Glong - Đắk Nông 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60%
 • Lượng mưa
  3.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.2%
 • Lượng mưa
  8.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80%
 • Lượng mưa
  7.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đăk Glong - Đắk Nông 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đăk Glong - Đắk Nông 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Đăk Glong

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.87 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

11.29

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đăk Glong