Dự báo thời tiết Huyện Đăk Glong - Đắk Nông 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:58 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:59 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đăk Glong - Đắk Nông 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đăk Glong - Đắk Nông 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Đăk Glong

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:58

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.67 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đăk Glong