Thời tiết Huyện Đăk Glong - Đắk Nông theo giờ

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

83%

T5 22/02
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.51

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.71

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.31

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.07

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.87

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.36

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.12

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.44

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.62

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

89%

T6 23/02
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.96

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.63

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.42

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.17

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.58

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.25

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.42

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.38

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đăk Glong - Đắk Nông trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đăk Glong

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

35°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.23 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đăk Glong