Dự báo thời tiết Huyện Đăk Glong - Đắk Nông 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:58 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đăk Glong - Đắk Nông 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đăk Glong - Đắk Nông 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đăk Glong

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:58

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.48 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đăk Glong