Dự báo thời tiết Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.1°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.4%
 • Lượng mưa
  2.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.2°/18.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.1°/19.8°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:07
T2 27/03
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16°/19.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.1%
 • Lượng mưa
  2.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.4°/16.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.4°/17.3°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  1.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:08
T3 28/03
mưa nhẹ
17°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.1°/17.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  4.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  17.2°/16.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.8°/16.8°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  1.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:08
T4 29/03
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.2°/18.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  10.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.6°/18°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17°/18.9°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:08
T5 30/03
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/18.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  7.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.4°/18.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.4°/18.2°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:09

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Trùng Khánh

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:07

Thấp/Cao

18°

/

21°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trùng Khánh