Dự báo thời tiết Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.7%
 • Lượng mưa
  1.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:43
T2 02/10
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:42
T3 03/10
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.9%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:41
T4 04/10
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:40
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64%
 • Lượng mưa
  1.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Trùng Khánh

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:43

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trùng Khánh