Dự báo thời tiết Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

21°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/12°

temperature
Sáng/tối

20°/16°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

10°/8°

temperature
Sáng/tối

10°/9°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

8°/6°

temperature
Sáng/tối

7°/7°

Áp suất

1028 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

7°/7°

temperature
Sáng/tối

6°/8°

Áp suất

1029 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

8°/7°

temperature
Sáng/tối

7°/8°

Áp suất

1029 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

10°/7°

temperature
Sáng/tối

6°/8°

Áp suất

1032 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

11°/9°

temperature
Sáng/tối

6°/9°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

15°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/9°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

18°/11°

temperature
Sáng/tối

9°/12°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

18°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

20°/15°

temperature
Sáng/tối

11°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

15°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Trùng Khánh

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.62 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trùng Khánh