Dự báo thời tiết Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:40 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:40 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

37°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:40 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Trùng Khánh

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:37

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.83 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trùng Khánh