Thời tiết Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

75%

T7 10/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.38

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.43

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.63

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.4

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.18

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.19

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.74

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.87

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

72%

CN 11/06
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.32

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.47

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.6

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.19

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.45

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.98

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.84

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.95

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Trùng Khánh

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trùng Khánh