Dự báo thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.3%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:51
CN 24/09
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.4%
 • Lượng mưa
  1.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:50
T2 25/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.4%
 • Lượng mưa
  6.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:49
T3 26/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.3%
 • Lượng mưa
  2.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:48
T4 27/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  4.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hạ Lang

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:51

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hạ Lang