Dự báo thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.4°/18.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.9%
 • Lượng mưa
  4.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.7°/18.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.6°/18.9°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:46
T5 09/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.6°/20.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.8%
 • Lượng mưa
  2.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.9°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.4°/20.6°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:47
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.5%
 • Lượng mưa
  5.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.4°/20.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/20.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:48
T7 11/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/22.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71%
 • Lượng mưa
  3.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.5°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
CN 12/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.1%
 • Lượng mưa
  1.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/20.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/21.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hạ Lang

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:46

Thấp/Cao

17°

/

18°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

2.334 km

Gió

1.1 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0.91

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hạ Lang