Dự báo thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:46 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

15°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:50 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

11°/9°

temperature
Sáng/tối

11°/10°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/9°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

8°/9°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:52 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Hạ Lang

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:46

Thấp/Cao

17°

/

18°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

2.334 km

wind

Gió

1.1 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0.91

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hạ Lang