Thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

81%

T6 31/03
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.28

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.75

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.96

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.69

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.74

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

97%

T7 01/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

9.494 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

9.413 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

6.385 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

6.565 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

3.847 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

2.745 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

1.735 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

1.265 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

1.014 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

2.364 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

1.379 km

UV

2.03

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

2.879 km

UV

2.67

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.87

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.33

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hạ Lang - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hạ Lang

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

26°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hạ Lang