Dự báo thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Hạ Lang

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:09

Thấp/Cao

17°

/

25°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.63 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hạ Lang